دکتر منصور همایونی
Search
Close this search box.

بایگانی ضایعه عصب بینایی در اثر کم خون رسانی

بیماری های چشم

ضایعه عصب بینایی در اثر کم خون رسانی

ضایعه عصب بینایی در اثر کم خون رسانی ضایعه عصب بینایی در اثر کم خون رسانی یا neuropathy ischemic optic  یکی از علل کاهش دید ناگهانی و شدید در سن