دکتر منصور همایونی
Search
Close this search box.

بایگانی What You Should Know About LASEK and normal delivery

بیماری های چشم

آنچه باید درباره لازک و زایمان طبیعی بدانید

لازک و زایمان طبیعی؛ آیا کسانی که عمل لازک انجام داده اند می توانند زایمان طبیعی داشته باشند؟ این سوال بارها توسط بانوان مطرح شده است زیرا طبیعی است که