مهر ۳, ۱۳۹۵

چگونه می توان یک عینک طبی یا آفتابی استاندارد انتخاب کرد ؟

انواع عینک و کاربرد های آن: ۱- عینک های طبی ۲- عینک های آفتابی ۳- عینک های طبی- آفتابی ۴- عینک های حفاظتی و صنعتی ۵- عینک های متفرقه عینک های طبی: عنک های طبی برای رفع عیوب انکساری چشمی مانند دوربینی ، نزدیک بینی و … بکار برده می شوند که بنا به نوع […]