اردیبهشت ۲۸, ۱۳۹۵

عیوب انکساری

زمانی که ساختار چشم از ایجاد تصویر اشیاء بر روی شبکیه جلوگیری کند عیوب انکساری یا ناساز بینی پدیدار می شوند . تغییرات ساختاری چشم مانند تغییراتی که در قرنیه و طول قدامی خلفی کره چشم و یا در عدسی افراد با افزایش سن رخ می دهد منجر به عیوب انکساری می شوند. تناسب بین […]